Bluetooth Headset BH 212 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ca 2 sekunder. Headsetet piper och den
gröna indikatorn lyser. Headsetet
försöker ansluta till en kopplad telefon.

Slå av headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ca 5 sekunder. Headsetet piper och den
röda indikatorn lyser en kort stund.