Bluetooth Headset BH 212 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs ”Information om batteriet” innan
du laddar batteriet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddaren till headsetet (7).

Den röda indikatorlampan lyser
under laddningen och headsetet
kan inte användas. Det kan ta upp
till 2 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat tänds den

gröna indikatorn. Koppla bort
laddaren från headsetet och
nätuttaget.

background image

SVENSKA

Om headsetet var anslutet till
telefonen före laddningen ansluts
det igen.

När batteriet är fulladdat har du ca
11 timmars samtalstid eller upp till
500 timmar i passningsläge.

När batteriet är urladdat avger
headsetet en ljudsignal en gång i
minuten och den röda indikatorn
blinkar snabbt.