Bluetooth Headset BH 212 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med

andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är

påslagen och att headsetet är
avstängt.

2. Håll flerfunktionsknappen intryckt

i ca 5 sekunder tills den gröna
indikatorn börjar blinka snabbt.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-

funktion och ställ in telefonen på
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att

koppla ihop och ansluta headsetet
till telefonen. I vissa telefoner kan
du behöva göra anslutningen
separat efter hopkopplingen.

Om hopkopplingen lyckas läggs
headsetet till på telefonmenyn där de
för närvarande ihopkopplade
Bluetooth-enheterna visas.

background image

SVENSKA

När headsetet är anslutet till
telefonen och klart att använda

blinkar den gröna indikatorn
långsamt.