Bluetooth Headset BH 212 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-212 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig.
Du kan använda headsetet med
kompatibla mobiltelefoner med stöd
för Bluetooth-teknik för trådlös
kommunikation.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även telefonens
användarhandbok.

Produkten kan innehålla smådelar.
Förvara dem utom räckhåll för
småbarn.