Bluetooth Headset BH 212 - Information om batteriet

background image

Information om batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart
batteri som inte kan tas bort. Försök inte
att ta bort batteriet från enheten
eftersom det kan medföra att enheten
skadas. Batteriet kan laddas och laddas
ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är
godkända av Nokia och avsedda för
enheten. Om du använder en icke
godkänd laddare kan det medföra risk för

brand, explosion, läckage eller andra
faror.

Om ett batteri används för första gången
eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att
ansluta laddaren och sedan koppla ur och
återkoppla den för att starta laddningen.
Om batteriet är helt urladdat kan det ta
några minuter innan laddningsindikatorn
visas.

background image

SVENSKA

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna inte
ett fulladdat batteri i laddaren eftersom
överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte
används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan
15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid
extrema temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas. En
enhet med för varmt eller kallt batteri
kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.
Använd aldrig en skadad laddare.

Viktigt! Batteriets samtals-
och passningstid är bara
uppskattningar och beror på

nätverksförhållanden, vilka funktioner
som används, batteriets ålder och
tillstånd, vilka temperaturer batteriet
utsätts för och många andra faktorer.
Den tid enheten används för samtal
påverkar passningstiden. På samma sätt
påverkas samtalstiden av hur länge
enheten är påslagen och i passningsläge.