Bluetooth Headset BH 212 - Samtal

background image

Samtal

Använd telefonen som vanligt om du
vill ringa ett samtal när headsetet är
anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret igen (om telefonen
har stöd för funktionen med
headsetet) trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om
telefonen har stöd för funktionen med
headsetet) genom att hålla

flerfunktionsknappen intryckt i
2 sekunder i passningsläge. Fortsätt
enligt anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Du besvarar eller avslutar ett samtal
genom att trycka på flerfunktions-
knappen. Om du vill avvisa ett samtal
trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen.

Om du vill ändra volymen under ett
samtal skjuter du volymknappen upp
eller ned.

Om du vill stänga av eller slå på
mikrofonen under ett samtal trycker
du snabbt mitt på volymknappen.

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel telefon

background image

SVENSKA

håller du flerfunktionsknappen
intryckt i ca 5 sekunder (headsetet
stängs av). Om du vill växla samtalet
tillbaka till headsetet håller du
flerfunktionsknappen intryckt i ca
2 sekunder (headsetet slås på).