Bluetooth Headset BH 212 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa

inställningarna

Om du vill radera hopkopplingarna
från headsetet eller återställa det slår

du av headsetet och håller
flerfunktionsknappen intryckt i mer än
8 sekunder. Headsetet piper 2 gånger
och de röda och gröna indikatorerna
blinkar växelvis 5 gånger.