Bluetooth Headset BH 212 - Placera headsetet på örat

background image

Placera headsetet på örat

Placera headsetet på örat och skjut
det nedåt (8). Tryck försiktigt in
hörsnäckan i örat. Placera headsetet
så att det pekar mot munnen (9).