Bluetooth Headset BH 212 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne
flerfunksjonstasten i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og den grønne
indikatorlampen lyser. Headsettet
forsøker å koble seg til en
sammenkoblet telefon.

Du slår av headsettet ved å holde inne
flerfunksjonstasten i ca. 5 sekunder.
Headsettet piper og indikatorlampen
blinker kort rødt.