Bluetooth Headset BH 212 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er på

og at headsettet er av.

2. Hold inne flerfunksjontasten

(ca. 5 sekunder) til
indikatorlampen begynner å blinke
grønt i raskt tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen og angi at den skal søke
etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000 for å

sammenkoble og koble headsettet
til telefonen. Med enkelte telefoner
må tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen.

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
vises headsettet i telefonmenyen der
du kan se de sammenkoblede
Bluetooth-enhetene.

background image

NORSK

Når headsettet er koblet til telefonen
og er klart til bruk, blinker indikator-
lampen grønt i sakte tempo.