Bluetooth Headset BH 212 - Ladere

background image

Ladere

Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere:
AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med dette

ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan
oppheve all godkjenning og garanti og
kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.