Bluetooth Headset BH 212 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les nøye gjennom Batteriinformasjon
før du lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderen til headsettet (7).

Under lading lyser indikatorlampen
rødt og headsettet kan ikke brukes.
Det kan ta opptil 2 timer å lade
batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

lyser den grønne indikatorlampen.
Koble laderen fra headsettet og
stikkontakten.

background image

NORSK

Hvis headsettet var koblet til
telefonen før lading, kobler det seg
det til igjen.

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 11 timer taletid eller opptil
500 timer standby-tid.

Når batteriet er utladet, piper
headsettet hvert minutt, og den røde
indikatorlampen blinker i raskt tempo.