Bluetooth Headset BH 212 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler
som vist på første side: volumtast (1),
flerfunksjonstast (2), indikatorlampe
(3), laderkontakt (4), øreplugg (5) og
mikrofon (6).

Før du bruker headsettet må du lade
batteriet og koble det sammen med en
kompatibel telefon.

Deler av enheten er magnetisk. Metall-
materialer kan trekkes mot enheten.
Plasser ikke kredittkort eller andre
magnetiske lagringsmedier i nærheten av
enheten ettersom informasjon som er
lagret i dem, kan bli slettet.