Bluetooth Headset BH 212 - Introduksjon

background image

Introduksjon

Med Nokia Bluetooth-headsettet
BH-212 kan du ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
mobiltelefoner som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for telefonen din.

Dette produktet kan inneholde små
deler. Oppbevar dem utilgjengelig for
små barn.