Bluetooth Headset BH 212 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller

tilbakestille

Du sletter sammenkoblingene fra
headsettet eller tilbakestiller det ved å

slå av headsettet og holde inn
flerfunksjonstasten i over 8 sekunder.
Headsettet piper to ganger, og den
røde og grønne indikatorlampen lyser
vekselvis 5 ganger.