Bluetooth Headset BH 212 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble
headsettet til en kompatibel telefon,
kontrollerer du at headsettet er ladet,
slått på og sammenkoblet med
telefonen.