Bluetooth Headset BH 212 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved å bruke telefonen på
vanlig måte når headsettet er koblet
til telefonen.

Hvis du vil ringe opp igjen det
nummeret du ringte sist (hvis
mobiltelefonen støtter denne
funksjonen med headsettet), og det
ikke allerede er en aktiv samtale,
trykker du to ganger på
flerfunksjonstasten.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing
(hvis mobiltelefonen støtter denne
funksjonen med headsettet), og det
ikke allerede er en aktiv samtale,
holder du inne flerfunksjonstasten i
ca. 2 sekunder. Fortsett som beskrevet
i brukerhåndboken for telefonen.

Du besvarer et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på flerfunksjons-
tast. Du avviser et anrop ved å trykke
to ganger på denne knappen.

Du justerer volumet under en samtale
ved å skyve volumtasten opp eller ned.

Hvis du vil slå av eller på lyden for
mikrofonen under en samtale, trykker
du kort midt på volumknappen.

background image

NORSK

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel telefon ved å holde inne
flerfunksjonstasten i 5 sekunder
(headsettet slås av). Hvis du vil overføre
samtalen tilbake til headsettet, trykker
du på flerfunksjonstasten i ca.
2 sekunder (headsettet slås på).