Bluetooth Headset BH 212 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en vakmanschap
en moet met zorg worden behandeld. De
volgende tips kunnen u helpen om de
garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Als het apparaat nat
wordt, moet u het apparaat helemaal
laten opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer niet het apparaat te openen.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne

background image

NEDERLANDS

elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat, de
lader en ander toebehoren. Neem contact
op met het dichtstbijzijnde bevoegde
servicepunt als een apparaat niet goed
werkt.

Verwijdering
Het symbool van de
doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of
op de verpakking wil zeggen dat

alle elektrische en elektronische
producten, batterijen en accu’s na gebruik
voor gescheiden afvalverzameling
moeten worden aangeboden. Deze regel
geldt voor alle landen binnen de Europese

Unie en voor andere locaties waar
gescheiden afvalverzamelingssystemen
beschikbaar zijn. Bied deze producten niet
aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor
bestemde plaats in te leveren helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval te
voorkomen en het hergebruik van
materialen te bevorderen. Meer
gedetailleerde informatie over
afvalverzameling vindt u bij de verkoper
van het product, bij de milieudienst van
uw plaatselijke overheid, nationale
organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of uw
plaatselijke vertegenwoordiger van
Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het
product of instructies over het inleveren
van uw overbodig geworden product,
gaat u naar de landspecifieke informatie
op www.nokia.com.