Bluetooth Headset BH 212 - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare
batterij die niet kan worden verwijderd.
Probeer de batterij niet uit het apparaat te

verwijderen, want hierdoor kunt u het
apparaat beschadigen. De batterij kan
honderden keren worden opgeladen en

background image

NEDERLANDS

ontladen maar na verloop van tijd treedt
slijtage op. Laad de batterij alleen
opnieuw op met laders die door Nokia zijn
goedgekeurd en bestemd zijn voor dit
apparaat. Het gebruik van een niet-
goedgekeurde lader brengt het risico met
zich mee van brand, explosie, lekkage of
ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer
gebruikt of als u de batterij langere tijd
niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de
lader moet aansluiten, ontkoppelen en
vervolgens opnieuw moet aansluiten om
het opladen te starten. Als de batterij
volledig ontladen is, kan het enige
minuten duren voordat het
indicatorlampje van de batterij wordt
weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer
u deze niet gebruikt. Houd een volledig
opgeladen batterij niet gekoppeld aan de
lader omdat de levensduur van de batterij
kan afnemen wanneer deze wordt
overladen. Als een volledig opgeladen

batterij niet wordt gebruikt, wordt deze
na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op
een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij
extreme temperaturen nemen de
capaciteit en levensduur van de batterij
af. Een apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn
met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De
batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als deze
beschadigd zijn.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

Belangrijk: De gespreks- en
stand-bytijden voor een
batterij zijn slechts

schattingen en zijn afhankelijk van
netwerkcondities, gebruikte functies,
leeftijd en conditie van de batterij,
temperaturen waaraan de batterij is
blootgesteld en vele andere factoren. De
tijdsduur dat een apparaat wordt gebruikt

background image

NEDERLANDS

voor gesprekken, heeft invloed op de
stand-bytijd. Op dezelfde manier heeft de
tijdsduur dat het apparaat is ingeschakeld

en in de stand-bymodus staat, invloed op
de gesprekstijd.