Bluetooth Headset BH 212 - Telefoneren

background image

Telefoneren

U kunt bellen door de telefoon te
gebruiken zoals u dat gewend bent,
nadat er een verbinding tot stand is
gebracht tussen de hoofdtelefoon en
de telefoon.

Als u het nummer dat u het laatst hebt
gebeld opnieuw wilt kiezen (als de
telefoon nummerherhaling met de
headset ondersteunt), drukt u

tweemaal op de multifunctionele toets
wanneer er geen gesprek actief is.

Als u spraaklabels wilt activeren (als de
telefoon deze functie met de headset
ondersteunt), houdt u de
multifunctionele toets 2 seconden
ingedrukt wanneer er geen gesprek
actief is. Volg verder de beschrijving
die te vinden is in de
gebruikershandleiding van de
telefoon.

U kunt een oproep beantwoorden of
beëindigen door op de
multifunctionele toets te drukken.
U kunt een oproep weigeren door
tweemaal op deze toets te drukken.

background image

NEDERLANDS

U kunt het volume tijdens een gesprek
aanpassen door de volumeregelaar
omhoog of omlaag te schuiven.

Druk kort op het midden van de
volumeregelaar om het geluid van de
microfoon tijdens een gesprek in of uit
te schakelen.

U kunt tijdens een gesprek schakelen
van de headset naar een compatibele
telefoon door de multifunctietoets
ongeveer 5 seconden ingedrukt te
houden (de headset wordt
uitgeschakeld). U kunt tijdens een
gesprek terugschakelen naar de
headset door de multifunctietoets
ongeveer 2 seconden ingedrukt te
houden (de headset wordt
ingeschakeld).