Bluetooth Headset BH 212 - De instellingen wissen of een reset uitvoeren

background image

De instellingen wissen of een

reset uitvoeren

U kunt de koppelingen van de headset
verwijderen of de headset resetten
door de headset uit te schakelen en de
multifunctietoets meer dan
8 seconden ingedrukt te houden.
De headset geeft twee keer een
piepsignaal af en het rode en groene
indicatorlampje knipperen afwisselend
5 keer.