Bluetooth Headset BH 212 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de
multifunctietoets ongeveer
2 seconden ingedrukt te houden.
U hoort dan een piepsignaal en het
groene indicatorlampje begint te
branden. De headset probeert nu
verbinding te maken met een
gekoppelde telefoon.
U schakelt de hoofdtelefoon uit door
de multifunctietoets ongeveer

5 seconden ingedrukt te houden.
Er klinkt een pieptoon en het rode
indicatorlampje gaat even aan.