Bluetooth Headset BH 212 - De headset koppelen

background image

De headset koppelen

1. Zorg ervoor dat uw telefoon is

ingeschakeld en dat de
hoofdtelefoon is uitgeschakeld.

2. Houd de multifunctionele toets

(ongeveer 5 seconden) ingedrukt
totdat het groene indicatorlampje
snel begint te knipperen.

3. Activeer de Bluetooth-functie op

de telefoon en laat de telefoon naar
Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de

lijst met gevonden apparaten.

5. Typ de toegangscode 0000 om de

hoofdtelefoon te koppelen aan uw
telefoon en verbinding te maken.
Bij sommige telefoons moet u de
verbinding wellicht apart tot stand
brengen, na het koppelen.

background image

NEDERLANDS

Als de koppeling is gemaakt, wordt de
headset weergegeven in het
telefoonmenu met de Bluetooth-
apparaten die momenteel aan de
telefoon zijn gekoppeld.

Wanneer de headset is verbonden met
de telefoon en klaar is voor gebruik,
knippert het groene indicatorlampje
langzaam.