Bluetooth Headset BH 212 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Lees voordat u de batterij oplaadt eerst
zorgvuldig “Informatie over de batterij”.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de lader aan op de headset (7).

Tijdens het laden brandt het rode
indicatorlampje en kan de headset
niet worden gebruikt. Het kan 2 uur
duren voordat de batterij volledig is
opgeladen.

3. Als de batterij geheel is opgeladen,

brandt het groene indicatorlampje.

background image

NEDERLANDS

Haal de lader uit het stopcontact en
maak de headset los.

Als de headset vóór het laden met
de telefoon was verbonden, wordt
de headset er automatisch weer
mee verbonden.

Een volledig geladen batterij biedt
capaciteit voor maximaal 11 uur
gesprekstijd of maximaal 500 uur
stand-bytijd.
Wanneer de batterij ontladen is, hoort u
iedere minuut een pieptoon en begint het
rode indicatorlampje snel te knipperen.