Bluetooth Headset BH 212 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende
onderdelen zoals weergegeven op de
titelpagina: volumeregelaar (1),
multifunctietoets (2), indicatorlampje
(3), aansluiting voor oplader (4),
oorstuk (5) en microfoon (6).

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken
nadat u de batterij hebt geladen en de
hoofdtelefoon aan een compatibele
telefoon hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van het apparaat zijn
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen
worden aangetrokken door het apparaat.
Houd creditcards en andere magnetische
opslagmedia uit de buurt van het apparaat,
omdat de gegevens die op deze media zijn
opgeslagen, kunnen worden gewist.