Bluetooth Headset BH 212 - Tietoa akuista

background image

Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen
ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä
yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite
voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja
purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se
kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän
laitteen kanssa käytettäväksi
tarkoitetulla Nokian hyväksymällä
laturilla. Hyväksymättömän laturin
käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-
tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran
tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan,
lataus on ehkä aloitettava kytkemällä
laturi laitteeseen, irrottamalla se ja
kytkemällä se sitten laitteeseen
uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi
kestää useita minuutteja, ennen kuin
latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta,
kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen
ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska

background image

SUOMI

ylilataaminen voi lyhentää sen
käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei
käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan
myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja
+25 °C:n välisessä lämpötilassa.
Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja
käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai
kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.
Akkujen toimintakyky on erityisen
alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta
laturia.

Tärkeää: Akulle ilmoitettu
puheaika ja valmiusaika ovat
vain arvioita ja vaihtelevat

verkko-olosuhteiden, käytettyjen
toimintojen, akun iän ja kunnon, akun
käyttölämpötilojen ja monien muiden
tekijöiden mukaan. Laitteen käyttäminen
puheluihin vaikuttaa myös laitteen
valmiusaikaan. Vastaavasti laitteen
pitäminen päällä ja valmiustilassa
vaikuttaa sen puheaikaan.