Bluetooth Headset BH 212 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

laitteen palauttaminen
alkutilaan

Jos haluat poistaa pariliitokset
HF-laitteesta tai palauttaa
HF-laitteen alkutilaan, katkaise
HF-laitteesta virta ja pidä monitoimi-
näppäintä painettuna yli kahdeksan
sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu
kaksi merkkiääntä, ja punainen ja

vihreä merkkivalo vilkkuvat
vuorotellen viisi kertaa.