Bluetooth Headset BH 212 - Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine

background image

Seadete kustutamine ja seadme

lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks
peakomplektist või peakomplekti
lähtestamiseks lülitage komplekt välja
ja hoidke mitmeotstarbelist klahvi üle
kaheksa sekundi all. Peakomplektist
kostab kaks piiksu ning märgutuli

vilgub kordamööda punaselt ja
roheliselt viis korda.