Bluetooth Headset BH 212 - Kõnede haldamine

background image

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga
ühendatud, saate telefoniga helistada
nagu tavaliselt.

Kui teil pole käsil kõnet, vajutage
viimase numbri kordusvalimiseks
(kui peakomplektiga ühendatud
telefon seda funktsiooni toetab) kaks
korda mitmeotstarbelist klahvi.

Kui teil pole käsil kõnet, hoidke
häälvalimise aktiveerimiseks (kui
peakomplektiga ühendatud telefon
seda funktsiooni toetab)
mitmeotstarbelist klahvi umbes kaks

sekundit all. Jätkake telefoni
kasutusjuhendi juhiste järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks
vajutage mitmeotstarbelist klahvi.
Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi
kaks korda.

Kõne ajal helitugevuse
reguleerimiseks libistage telefoni
helitugevusklahve üles või alla.

Mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks
kõne ajal vajutage põgusalt
helitugevusklahvi keskosa.

Kõne ümberlülitamiseks
peakomplektist ühilduvasse telefoni
hoidke mitmeotstarbelist klahvi umbes
viis sekundit all (peakomplekt lülitub
välja). Kõne suunamiseks tagasi
peakomplekti hoidke mitmeotstarbelist
klahvi umbes kaks sekundit all
(peakomplekt lülitub sisse).

background image

EESTI