Bluetooth Headset BH 212 - Bluetooth-raadioside- tehnoloogia

background image

Bluetooth-raadioside-

tehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil
saab ühilduvad seadmed ühendada
ilma juhtmeid kasutamata. Telefon ja
peakomplekt ei pea olema teineteise

vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks
olla üksteisest kaugemal kui kümme
meetrit. Sidehäireid võivad põjustada
näiteks teised elektroonikaseadmed
või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi
spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema
andmeedastuskiirusega), mis toetab
peakomplekti profiili 1.1 ja
vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada,
kas teine seade ühildub teie
seadmega, pöörduge selle seadme
tootja poole.

background image

EESTI