Bluetooth Headset BH 212 - Sissejuhatus

background image

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti
BH-212 abil saate vabalt ringi liikudes
helistada ja kõnesid vastu võtta.
Peakomplekti saab kasutada
ühilduvate ning Bluetooth-
tehnoloogiat toetavate
mobiiltelefonidega.

Lugege see kasutusjuhend enne
peakomplekti kasutamist hoolikalt
läbi. Tutvuge ka telefoni
kasutusjuhendiga.

Toode võib sisaldada väikseid osi.
Hoidke see lastele kättesaamatus
kohas.