Bluetooth Headset BH 212 - Peakomplekti sidumine

background image

Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja

peakomplekt välja lülitatud.

2. Hoidke mitmeotstarbelist klahvi all

seni (umbes viis sekundit), kuni
roheline märgutuli hakkab kiirelt
vilkuma.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-

funktsioon ja seadke telefon
Bluetooth-seadmeid otsima.

4. Valige leitud seadmete loendist

peakomplekt.

5. Peakomplekti ja telefoni

sidumiseks ning ühendamiseks
sisestage pääsukood 0000. Mõnes
telefonis tuleb ühendus pärast
sidumist eraldi luua.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse
peakomplekt telefoni menüüs, kus
saate vaadata praegu seotud
Bluetooth-seadmeid.
Kui ühendus peakomplekti ja telefoni
vahel on loodud ning peakomplekt on
kasutusvalmis, hakkab aeglaselt
vilkuma roheline märgutuli.

background image

EESTI