Bluetooth Headset BH 212 - Laadijad

background image

Laadijad

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised
laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.

Hoiatus. Kasutage ainult neid
laadijaid, mille on Nokia

heaks kiitnud just selle tarvikuga koos
kasutamiseks. Teistsuguste seadmete
kasutamine võib muuta kehtetuks
seadme nõuetelevastavuse ja garantii
ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake
alati pistikust, mitte juhtmest.