Bluetooth Headset BH 212 - Aku laadimine

background image

Aku laadimine

Enne aku laadimist tutvuge peatükiga
"Akuteave".

1. Ühendage laadija seinakontakti.

2. Ühendage laadija peakomplektiga

(7). Laadimise ajal punane
märgutuli põleb ja peakomplekti ei
saa kasutada. Aku täielikuks
laadimiseks võib kuluda kuni kaks
tundi.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab

põlema roheline märgutuli.
Eraldage laadija peakomplektist ja
vooluvõrgust.

background image

EESTI

Kui peakomplekt oli telefoniga
ühendatud enne laadimist, loob
peakomplekt uuesti ühenduse.

Täielikult laetud aku annab kuni
11 tundi kõneaega või kuni 500 tundi
ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab
peakomplektist iga minuti järel piiks ja
punane märgutuli vilgub kiiresti.