Bluetooth Headset BH 212 - Alustamine

background image

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest
osadest (vaadake esilehel olevat
joonist): helitugevusklahv (1),
mitmeotstarbeline klahv (2),
märgutuli (3), laadija ühenduspesa (4),
kuular (5) ja mikrofon (6).

Enne peakomplekti kasutamist peate
laadima aku ning siduma ühilduva
telefoni komplektiga.

Telefon sisaldab magnetdetaile.
Seadme ja metallesemete vahel võib
tekkida magnetiline tõmme.
Ärge hoidke pangakaarte ega muid
magnetandmekandjaid seadme vahetus
läheduses, kuna neile salvestatud teave
võib kustuda.