Bluetooth Headset BH 212 - Akuteave

background image

Akuteave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei
saa eemaldada. Ärge üritage akut
seadmest välja võtta – seade võib viga
saada. Akut võib täis ja tühjaks laadida
sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski
kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes
Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on
sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta
laadija kasutamine võib põhjustada tule-,
plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või
teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut,
mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla

laadija korraks eraldada ja siis taas
seadmega ühendada, et alustada
laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib
laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu
minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija
vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke
täislaetud akut laadijaga ühendatuks –
ülelaadimine võib lühendada aku tööiga.
Täielikult laetud aku, mida ei kasutata,
laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuuri-
vahemikus 15–25 °C (59-77 °F).

background image

EESTI

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad
aku mahtuvust ja lühendavad selle
tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm,
võib seade ajutiselt töötamast lakata.
Miinuskraadidel pole aku töökindlus
garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku
võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka
siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

NB! Aku kõne- ja ooteajad on
ainult hinnangulised ja
sõltuvad võrgutingimustest,

kasutatavatest funktsioonidest, aku
kasutuseast ja seisundist,
temperatuuridest, mille juures akut
kasutatakse, ja paljudest teistest
teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise
aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi
sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel
on seade sisse lülitatud ja ootere¾iimis.