Bluetooth Headset BH 212 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes

headsettet

Tryk på og hold flerfunktionstasten
nede i ca. 2 sekunder for at tænde
headsettet. Headsettet bipper, og den
grønne indikator lyser et øjeblik.
Headsettet forsøger at oprette
forbindelse til en forbundet telefon.

Hold flerfunktionstasten nede i ca.
5 sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper, og den røde
indikator lyser kortvarigt.