Bluetooth Headset BH 212 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs "Batterioplysninger" grundigt, før
batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Forbind opladeren til headsettet

(7). Under opladningen lyser
indikatoren rødt, og headsettet kan
ikke bruges. Det kan tage op til to
timer at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser

den grønne indikator. Tag
opladerstikket ud af headsettet og
stikkontakten.

background image

DANSK

Hvis headsettet var tilsluttet
telefonen før opladningen,
genoprettes forbindelsen.

Det fuldt opladte batteri har strøm til
op til 11 timers taletid og 500 timers
standbytid.

Headsettet bipper hvert minut, og den
røde indikator blinker hurtigt, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.