Bluetooth Headset BH 212 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller

nulstilling

Hvis du vil slette bindingerne fra
headsettet eller nulstille headsettet,
skal du slukke headsettet og holde
flerfunktionstasten nede i mere end
8 sekunder. Headsettet bipper to
gange, og den grønne og den røde
indikator blinker skiftevist 5 gange.