Bluetooth Headset BH 212 - Opkald

background image

Opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen på normal vis, når
headsettet er tilsluttet den.

Hvis du vil ringe op til det sidste
nummer, som du har ringet til
(forudsat at telefonen understøtter
denne funktion med headsettet), skal
du trykke på flerfunktionstasten to

gange, når der ikke er nogen
igangværende opkald.

Hvis du vil aktivere stemmestyrede
opkald (forudsat at telefonen
understøtter denne funktion med
headsettet), skal du holde
flerfunktionstasten nede i ca. to
sekunder, når der ikke er nogen
igangværende opkald. Fortsæt som
beskrevet i brugervejledningen til
telefonen.

Tryk på flerfunktionstasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis
du vil afvise et opkald, skal du trykke
to gange på tasten.

background image

DANSK

Hvis du vil justere lydstyrken under et
opkald, skal du skubbe lydstyrketasten
frem eller tilbage.

Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra
under et opkald, skal du trykke
kortvarigt på den midterste del af
lydstyrketasten.

Hvis du vil overføre et opkald mellem
headsettet og en kompatibel telefon,
skal du trykke på flerfunktionstasten i
ca. 5 sekunder (headsettet slukkes). Du
overfører opkaldet tilbage til
headsettet ved at trykke på
flerfunktionstasten i ca. 2 sekunder
(headsettet tændes).